ข้อมูลทั่วไป&บุคลากร

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : โรงเรียนกลุ่มจตุรมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต สำนักงานคณะ  กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง : โรงเรียนกลุ่มจตุรมิตร  หมู่ 5  บ้านหนองปกติ  ตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย

การติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน  โทรศัพท์  09-3492-0357

Website: http://nongpokkati.loei1.go.th

เนื้อที่ : จำนวน 8  ไร่  3  งาน  252  ตารางวา

อักษรย่อ : ..

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ขาว

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เขตพื้นที่บริการ : จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ บ้านหนองปกติ บ้านห้วยคัง บ้านแก่งม่วง บ้านวังเป่ง


ĉ
โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่,
13 มิ.ย. 2560 02:41
Comments