กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ก.ย. 2562 19:59 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แก้ไข หน้าแรก : HOME
16 ก.ย. 2562 19:59 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แก้ไข หน้าแรก : HOME
16 ก.ย. 2562 19:59 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แนบ ศิลปหัตถกรรม 69 A2.jpg กับ หน้าแรก : HOME
6 ส.ค. 2562 19:33 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
6 ส.ค. 2562 19:32 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แนบ โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา.pdf กับ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
6 ส.ค. 2562 19:27 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ ย้ายหน้า นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
6 ส.ค. 2562 19:20 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6 ส.ค. 2562 19:19 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แนบ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2560-2563.pdf กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6 ส.ค. 2562 19:18 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
6 ส.ค. 2562 19:17 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แนบ แผนปฏิบัติการ 2561 (1).pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
6 ส.ค. 2562 18:44 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
6 ส.ค. 2562 18:42 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แนบ สไลด์1.JPG กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
5 ส.ค. 2562 21:07 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
5 ส.ค. 2562 21:02 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แก้ไข หลักสูตรสถานศึกษา
5 ส.ค. 2562 21:02 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ ย้ายหน้า หลักสูตรสถานศึกษา
5 ส.ค. 2562 20:59 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แก้ไข หลักสูตรสถานศึกษา
5 ส.ค. 2562 20:58 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แนบ หลักสูตรหนองปกติ.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
5 ส.ค. 2562 20:54 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ นำออกไฟล์แนบ หลักสูตรหนองปกติ.pdf จาก หลักสูตรสถานศึกษา
5 ส.ค. 2562 20:53 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ นำออกไฟล์แนบ หลักสูตรหนองปกติ.doc จาก หลักสูตรสถานศึกษา
5 ส.ค. 2562 20:53 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แนบ หลักสูตรหนองปกติ.doc กับ หลักสูตรสถานศึกษา
5 ส.ค. 2562 20:47 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แนบ หลักสูตรหนองปกติ.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
5 ส.ค. 2562 20:42 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ นำออกไฟล์แนบ หลักสูตรหนองปกติ.doc จาก หลักสูตรสถานศึกษา
5 ส.ค. 2562 20:41 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แนบ หลักสูตรหนองปกติ.doc กับ หลักสูตรสถานศึกษา
5 ส.ค. 2562 20:40 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ นำออกไฟล์แนบ แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ปีการศึกษา 2559.pdf จาก หลักสูตรสถานศึกษา
4 ส.ค. 2562 20:00 โรงเรียนบ้านหนองปกติ อำเภอท่าลี่ แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า